Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános szabályok

Az „Általános Üzleti Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely (Servita Udvarház Apartman) és szolgáltatásainak igénybevételét.

Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Szolgáltató adatai:

Név:    Kovács-Szer KFT

Cím:    3399 Andornaktálya Mocsáry Lajos utca 6

Levelezési cím: 3399 Andornaktálya Mocsáry Lajos utca 6

Telefon: +3630/229-5354

Fax:     

E-mail: kovacsszer@t-online.hu

WEB:  http://www.servitaudvarhaz.hu

  Szerződő Felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a közvetlenül a Vendég adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég lesz a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég, amennyiben a szerződéskötési feltételek teljesülnek, szerződő felekké válnak (továbbiakban: Felek).

 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget, és a Közvetítő és a Vendég egyetemlegesen felelnek a Szolgáltatóval szemben.

 A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 A Vendég a honlapon található e-mail címen  kérhet árajánlatot és tályékozódhat a foglaltságról, azzal, hogy a kiválasztás nem jelenti az adott időpont tényleges elérhetőségét. A választott időpont tényleges elérhetőségéről a Szolgáltató 2 munkanapon belül e-mail útján ad visszaigazolást és tájékoztatást a foglalás további lépéseiről.

 Amennyiben a Vendég által választott időpontok már nem elérhetőek, úgy a Szolgáltató visszaigazolás helyett a tájékoztatás keretében elérhető időpontokat javasol a Vendégnek.

 Amennyiben a Vendég által választott időpont elérhető, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy a foglalás a teljes szállásdíj 20%-ának, de legalább 10.000,-Ft-nak– a Szolgáltató által megadott bankszámlára – előlegként történő banki átutalásával válik véglegessé, feltéve, hogy az utalás 3 munkanapon belül jóváírásra került a megadott bankszámlán.

Amennyiben az előleg az időpont kiválasztásától számított 3 munkanapon belül nem vagy nem teljes összegben kerül jóváírásra a Szolgáltató által megadott bankszámlán, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik és a foglalás nem jön létre.

A végleges foglalás létrejöttéről a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolást küld, amely visszaigazolással a Felek között írásbeli Szerződés jön létre. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak mindenkor a Szerződés részét képezik.

A szállás – szolgáltatás igénybetételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás – szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláson bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek írásbeli megállapodása szükséges.

Az elszállásolás kezdete és vége (check-in, check-out)

A Vendégnek joga van a szobát a Szerződés szerinti nap 14.00 órájától elfoglalni.

A Vendégeknek a szobát a Szerződés szerinti elutazás nap 10.00 óráig el kell hagyniuk.

Idő előtti bejelentkezés és időn túli kijelentkezés előzetes egyeztetést követően a Felek külön megállapodása alapján lehetséges.

Árak

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és a foglalás véglegessé vált (az előleg 3 munkanapon belül a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra megérkezett), úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a Servita Udvarház Apartman honlapján (http://www.servitaudvarház.hu ) találhatók.

A közétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t.  A közétett árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót (amit a helyszínen kell megfizetni). A Szolgáltató a hatályos adótörvények (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre.

 Lemondási feltételek

A lemondási feltételek a következők:

 A visszaigazolt érkezés napját megelőző 30 napig az elállás ingyenes.

 A visszaigazolt érkezés napját megelőző 15. napig elállás esetén az előleg 100%-a; a visszaigazolt érkezés napját megelőző 15 napon belüli elállás esetén a teljes szállásdíj 100% -a illeti meg a Szolgáltatót.

Fizetés módja

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással, valamint SZÉP kártyával.

 Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató által megadott bankszámlára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a megadott bankszámlán jóváírják, vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja. 

 A szálláshelyen elfogadott bankkártya-típusok:

VISA

MASTER-CARD

OTP Széchenyi Pihenő Kártya

MKB Széchenyi Pihenő Kártya

K&H Szépkártya

 Számlaadás

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről számlát állít ki. Az előleg számlát postán küldjük meg.

 A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail vagy telefax, illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul. Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után az előleg megérkezéséig a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges.

 A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki, melyet a szálláshelyről történő távozáskor a vendég részére átadunk, ill. külön igény esetén a megadott postacímre továbbítjuk.

 A Vendég egyéb kötelezettségei

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a Servita Udvarház Apartman nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a Servita Udvarház Apartman zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is) tilos a dohányzás.

 A Servita Udvarház Apartmanba háziállat nem hozható.

 Bírósági kikötés

A Felek a Szerződésből eredő jogvitákra az Egri Járásbíróság (Eger Törvényszék) kizárólagos illetékességét kötik ki.