Megmenthető-e az emberi civilizáció alappillére, a házasság? 2. rész

Hogy vesz egy ember kenet. Kenet átirat, Nőgyógyászati kenet: átirat elemzés

Ugyancsak még ebben a valóban idilli, zavartalanul békés és minden jó reménységre feljogosító időszakban mondta ki Ádám, és maga az Úr, azokat a szavakat, amelyek örök időkre meghatározták a férfi és a nő szövetségi kapcsolatának, törvényes együttélésének, életre szóló közösségének alapjait. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, hogy vesz egy ember kenet el ne válassza… Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja a feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz hogy vesz egy ember kenet, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.

Információk a méhnyakszűrésről

A Megváltás a házasságot ezen felül még egy új, természetfölötti dimenzióba is helyezte, a-mennyiben a házastársakat az örök élet jutalmában részestársakká tette lásd 1Pét ; és mindemellett az újszövetségi házasság magának Krisztusnak az Egyházzal való kapcsolatát is megjelenítheti profetikus módon már itt a földi életben, anynyira, amilyen mértékben a házasfelek elsajátítják és gyakorolják az Efeszoszi levél 5.

Így lehet legkönnyebben sikereket elérni bármely területen, a legkülönfélébb munkahelyeken, akár cégek működtetésében, akár sportban, művészetekben, sőt még a keresztény szolgálatban is! A kiegyensúlyozott házastársi kapcsolat, az egységesen támogató család tudja legjobban előmozdítani nemcsak a kiváló teljesítményeket, hanem az ember személyiségének kibontakozását is, sokszínű megnyilvánulását, teljes boldogulását földi pályafutása során.

A bukott emberi természet viszont már elveszítette a képességét arra, hogy egy eszményi házassági vagy akármilyen más tisztességes emberi kapcsolatot eredeti rendeltetésének megfelelően, tartalmasan és harmonikusan éljen meg: nemzedékek jó néhány évezrednyi sorának történelmi hányattatásai és erőteljes démonikus befolyásoltsága következtében napjainkra szinte ellehetetlenültek hogyan lehet elpusztitani a parazitákat orokre családi és közösségi viszonyok: nem túlzás azt állítani, hogy korunkban sajnálatosan gyakorta azt látjuk, hogy ember embernek farkasává vált mikro- és makro-közegében egyaránts az egymás iránti ellenségesség sokkal jellemzőbb minden emberi viszonyra, csoportosulásra, mint a jóakarat, a békesség, a megértő támogatás, a segítőkészség — s ez az állapot nemhogy nem csökkent az idők folyamán, hanem egyre inkább erősödött, és napjainkra több helyütt már sokakat tragikus következményekkel veszélyeztető, szűnni nem akaró konfliktusokkal fenyeget.

Sokan azt gondolják, hogy egy elrontott házasságból minden komolyabb megrázkódtatás vagy sérülés nélkül, egyszerűen és könnyedén ki lehet lépni, de ez valószínűleg merészebb illúzió, mint az egész hogy vesz egy ember kenet át tartó, töretlen idillre való várakozás.

Annyira, hogy a válóper folyamán sokszor már egymást agyongyötört, szinte a végtelenségig megalázott, összetört felek, emberi roncsok viaskodnak egymással, akik mindketten nagyrészt képtelenné tették már magukat és a másikat is arra, hogy új, harmonikus emberi kapcsolatba lépjenek. A leglelkiismeretesebbek néha éppen ezért szinte görcsösen félnek a tévedéstől, s a számukra szimpatikus személlyel kapcsolatban is sokáig küszködnek a bizonytalansággal, a rossz döntéstől való félelmekkel, egyesek a felelősség súlya alatt pszichikai zavarokat, gyötrelmeket, álmatlan éjszakákat is átélnek, vagy évekig nem merik konkrétan elkötelezni magukat… Ilyen gyötrelmeken egyébként a hívő szülők szintén átmennek gyermekeik párválasztása idején, és előfordul, hogy évekig őrlődnek azoktól a kételyektől, amelyek gyermekük és választottja egymáshozvalósága tekintetében kínozzák őket.

Betegek kenete

A hit viszont józan látásban és mindig konkrét cselekedetekben mutatkozik meg, ezt tehát a szülőknek is tudniuk kell, és ennek megfelelően szükséges hogy vesz egy ember kenet példával elöl járniuk: azaz le kell győzniük félelmeiket, és bizakodniuk kell a Gondviselő Istenben.

Ilyenkor inkább érdemes kitartóan és pozitív várakozással imádkozni, s közben felszabadulni az efféle gondok nyomása alól, legfőképpen pedig ajánlatos elkerülni a mások családjában sikeresen házasodó fiatalokra való irigykedést, tartózkodni az intrikálástól, mindenfajta rosszindulatú megjegyzéstől, nem beszélve az állandó pletykázásról, mások figyeléséről és mindenféle hiábavaló, testi reakciótól, amely nem méltó a Krisztusban hívő, a Szentlélekkel kapcsolatban álló emberekhez.

A testi magatartásokat még a méltóságteljes szülői státus sem menti, ugyanis felnőtt emberek szüleiként is érdemes megőrizni az emberi tartást, tisztességet, és megfeszíteni a hiábavaló, testi érzelmeket, az alantas indulatokat.

Azt már említeni is alig érdemes, hogy végképp elkerülendő a családbeli ifjú kapcsolatainak erőltetett szervezése, a fiatal betuszkolása olyan emberek köreibe, akikkel hosszú távon spontán, természetes módon nem alakulna ki közelebbi, baráti viszonya. Az effajta mesterkedés csak árt mind az érintett fiatal személynek, mind szüleinek, mivel általános megütközést kelt az egészséges gondolkodású hívők közt.

Keresés űrlap

Hogy vesz egy ember kenet szülőknek le kell győzniük aggódásukat, és bizakodniuk kell A fentieket átgondolva nem is kérdés, miért zárja ki a Biblia a hívő életéből a hitetlen személlyel való házasodást.

Nem a magával hozott, a hitre jutás idején, tehát újjászületéskor érvényben lévő házasságra vonatkozik ez a határozott tiltás, hanem a már az új életben történő választásra, a hitben még szabad állapotú, egyedülálló felnőtt férfi vagy nő döntésére. Ugyanis egészen más az értékrendje, életmódja, mások a jövőre vonatkozó tervei, de még a gyermeknevelést érintő elvei is a hívő embernek és a hitben nem járó, Istent a hétköznapjaiban maga mellett nem tudó, a természetfölötti síkon egyáltalán nem mozgó személynek.

Ez szó szerint két külön világ.

  • Vérparaziták () | Lab Tests Online-HU
  • Gyakran ismételt kérdések a méhnyakszűrésről Miért menjek el a szűrővizsgálatra?
  • A betegek kenete
  • Modern gyógyszerek férgek számára férgek számára
  • Alabástrom edényben igen drága kenet volt nála, és kiöntötte azt Jézus fejére, miközben ő az asztalnál ült.
  • Nőgyógyászati ​​kenet: az elemzés értelmezése Kenet átirat

Az egyikben Jézus Krisztus az Úr, a másikban az evilág fejedelme. Ha ezt a helyzetet valaki magával hozta a múltjából, tehát például ő megtér, de a házastársa esetleg még nem, akkor Isten elfogadja ezt az állapotot, és ilyenkor a Korinthosziakhoz írt 1. A hívő folytonosan keresi Isten akaratát, ezért elképzelhetetlen számára tartalmasan együtt féregbikák gyógyszerei olyan valakivel, akinek mindez semmit nem jelent Ha viszont egy hívő fiatalember vagy lány vagy akár idősebb egyedülálló illetve özvegy férfi vagy nő kíván egy világi személlyel vagy álhívővel házasságra lépni, akkor erre az esetre a Korinthosziakhoz írt 2.

Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

Chiesa Cattolica Ungherese | Betegek kenete

És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? De még ha valós akadályok is lennének az ilyenfajta boldogulás útjában, újjászületett keresztényeknek akkor sem érdemes egyáltalán fontolóra venniük az Ige tanításától eltérő megoldást. Ugyanis annyit már megtanulhattak az új életben, hogy Isten semmit sem tilt véletlenül, és soha nem a jótól akarja távol tartani gyermekeit.

Ha Ő valamit rossznak mond, akkor az tényleg rossz, sőt, nagyon rossz, és jó néhány tragikus sorsú keresztény el tudná mondani kísérletezései végeredményének szomorú bizonyságát. Nem emberi felsőbbrendűséget képviselnek a hívők, hanem egy másik országban élnek, bennük él Krisztus az Ő Szelleme által, elfogadják Isten Igéjét mint a rájuk nézve kötelező érvényű igazság beszédét, ennek kívánnak engedelmeskedni, és mindennapjaikat is szellemi igényeiknek megfelelően rendezik be.

A megtérés gyümölcsei megmutatkoznak a ténylegesen megtért emberek életében. De még biztató jelek láttán sem tanácsos türelmetlenül belefutni egy elhamarkodott hogy vesz egy ember kenet, ugyanis a bölcs keresztény férfi vagy nő inkább megvárja, míg a másik ember életében valóságosan kialakul a bibliai értékrend, amikor már saját maga is igényli ugyanazokat a szellemi megtapasztalásokat, mint ő; amikor már önállóan is meg tud állni a hit dolgaiban, amikor kellően előrehalad Isten útján, megszentelődik, és eléri az ő szellemi érettségének a közelségét Kenneth Hagin úgy tapasztalta, hogy az elhívásra, szolgálatra és munkavégzésre vonatkozó látásbeli különbségek, ha már házasságban bukkantak a felszínre, sok fájdalmas esetet idéztek elő, és némelyek életét vakvágányra vitték: például egyes pásztorok, evangélisták feleségük állandó nyűgösködésébe belefáradva felhagytak a szolgálattal, ezután viszont hamarosan megbetegedtek, s rövidesen egyik kudarc a másik után érte őket, mert kiestek Isten tökéletes akaratából.

Az Egyházban — amely Krisztus Teste — a feladatok, szolgálatok ugyan természetesen különbözőek, Isten akarata mégis az, hogy hogy vesz egy ember kenet mindenki tanítvány legyen, mert Jézus azzal a céllal küldte ki első követőit, hogy tanítványokká tegyék a népeket. Ha később nem fásulnak el, nem laposodik el bennük ez a nagy lelkesedéssel és dinamizmussal indult élet, hanem például intenzív imacsoportba, jó szellemű szolgálati közösségbe kapcsolódnak be, és így tovább ég bennük az Isten iránti odaadás tüze — akkor az ilyen emberek csak hasonló mentalitású személlyel tudják igazán gyümölcsözően, sikeresen és elégedetten végigfutni földi pályájukat, és nem olyannal, akiben kialudt a hogy vesz egy ember kenet lelkesedés lángja vagy csak amolyan félig kényszeredett megtérési folyamaton ment át, ezért nem izgatják túlságosan Isten országának dolgai.

a szervezet paraziták kezelése népi gyógymódokkal tinktúra fagyasztott rókagomba férgekből

Kenneth Hagin nagyon nyomatékosan tanácsolja a házasodni készülő hívőknek, hogy alaposan vizsgálják meg, és ezzel együtt őszintén beszéljék meg a jövőjükre vonatkozó látásaikat, terveiket, céljaikat; fejezzék ki világosan egymásnak, milyen értékek fontosak a számukra; hogyan képzelik el a család működését, hogy vesz egy ember kenet, helyüket az Egyházban, vagy akár munkájukat a külvilágban; s minden más, számukra fontos elképzelésüket osszák meg egymással — mert ezek alapján kiderül, hogy hogy vesz egy ember kenet, elkötelezettségük mértéke és úgy általában az életfelfogásuk egyeztethető-e, harmonizálni fog-e egymással.

Nem az a követelmény, hogy mindenben azonos legyen az ízlésük vagy egyféle a foglalkozásuk, érdeklődésük — hanem az az igazán fontos, hogy a hit és a szellem dolgaiban és jövőbeli életmódjukat tekintve azonos céljaik, szándékaik legyenek; hogy elkötelezettségük mértéke ugyanolyan legyen; hogy erkölcsi elveik és gyakorlatuk is megegyezzen; hogy a családi alapszerepekre, a gyermeknevelésre vonatkozóan szintén összeegyeztethető elveket valljanak — és itt nem elméleti egyetértésről van szó, hanem szívből-lélekből jövő értékrendi azonosságról.

Mivel az idő legtöbb esetben nem sürget — és nem is sürgethet —, ezért a bölcs hívők megvárják, míg minden lényeges területen megismerik a másik fél gondolkodását, véleményét, elképzeléseit — s egyúttal rálátnak arra, is hogy az illető ezt hogyan éli meg a gyakorlatban.

Kapcsolódó adások

Ez nem jelent negatív emberi viszonyulást, sem gyanakvást vagy előítéletet, hanem a jó házassághoz nélkülözhetetlen, korrekt tájékozódást!

Amint láttuk, hitetlen és hívő ember közt ez a harmonizálásra való törekvés egyszerűen elképzelhetetlen, mert nincs meg az alapja, nincs is mód rá; de az érett szellemi ember és a testi keresztény közt sincs lehetőség olyan mértékű egység létrehozására, amely békés otthont, kölcsönösen építő, szeretetteljes közösséget tenne lehetővé: ez utóbbi esetben az egyetlen út a várakozás s annak kiderítése, megáldja-e Isten a közösnek tervezett jövőt — vagy sem.

Isten az Őt félő, hűséges, az Ige szerinti világosságban járó gyermekeit pedig minden áldásban — és ezzel együtt nevelésében is — részesíteni kívánja.

tabletták férgeknek 12 éves kortól belső paraziták szerkezete

Férgek az ízületekben, nagyszerű házasságok köttethetnek akkor is, ha ez az általános ováció elmarad. Ábrahám, a hit atyja is így érlelte ki a szellemében Izsák születésének boldogító eseményét és minden más dolgot is, amelyet hit által elnyert az A paraziták bandcamp. A hazugság atyjának jó oka van arra, hogy a valódi Isten valóságos képét eltorzítsa, átfesse, meghamisítsa még — vagy főleg — a vallásos emberek előtt is, hiszen nagy erő van azokban a könyörgésekben, amelyek az Istent ismerő hívőktől származnak, s az ilyen imákra adott válaszok, isteni beavatkozások nem akármilyen veszélyt jelentenek az ő birodalmára és céljaira.

Isten valójában a bűnösöktől van távol — ezért is érdeke a sátánnak mindenkit beszennyezni bűnnel —, mert Isten maga a világosság, és nincs köze semmi sötétséghez, sem törvénytelenséghez, a bűn pedig, ahogy János írja, maga a törvénytelenség 1Jn Bűnnel terhelt, például tisztátalan vágyaktól fűtött emberek imáit valóban nem hallgatja meg az Úr, és éppen úgy távol van tőle a zúgolódó, lázadó, másokkal rossz kapcsolatban élő, nyughatatlan ember is.

Erre a gondolkozásmódra, életstílusra, ilyenféle kérésekre Istentől nem jön, nem jöhet válasz. A gátlástalan, durva, közönséges indulataiban meg nem fékezett testi természetet, az otromba követelőzést Ő soha nem fogja se jutalmazni, hogy vesz egy ember kenet méltányolni — éppen az efféle mentalitású emberek járnak körbe-körbe a pusztában, ha kell, negyven évig.

Pál apostol pontosan a házasodás kérdésére vonatkozóan figyelmeztet nagy nyomatékkal a Timotheoszhoz írt 1. Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették. Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról házra való járogatást, sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene.

Az ilyeneket maga az Úr és a menny sem tudja boldoggá tenni, bár sokan közülük szenteskednek, rendkívüli szellemi embernek tüntetik fel magukat, és megtévesztik a tudatlan embereket; legfőbb céltáblájuk pedig egy-egy ígéretes, komoly szolgálatra elhívott fiatalember, akire szeretik mindenféle álproblémával, álkijelentéssel vagy más módon, hízelegve, képmutató fontoskodással rávarrni magukat, hogy kívánságaiknak megszerezzék őt — Pál nem akármilyen okból figyelmeztette ilyen erőteljes szavakkal Timotheoszt!

Nem érdemes meghagyni a múlt tisztátalan örökségét, elhallgatni a szexuális kötelékeket, lefojtani a vágyakat, letagadni a kisgyerekkori fertőzéseket vagy a tinédzserkori flörtöléseket, felelőtlen kalandokat ezen a területen: aki a teljes megtisztulást, a szabadulást választja, az megtalálja a segítséget a gyülekezetben, a pásztori szolgálatban, és megtapasztalja a szabadság szárnyaló, édes örömét — s akkor már nem a kívánságai kínozzák majd napról napra, évről évre, hanem új perspektíva nyílik meg szemei előtt, kitárul előtte egy értelmes, megszentelt, elkötelezett, Isten előtt kedves élet.

Mt —8 Jézus ilyen bensőséges kapcsolatot kínál fel Istennel, amelyben úgy mehetünk az Atya elé, ahogyan a gyermek kenyeret kér az apjától, és jóhiszeműen, minden bizonytalanság nélkül várhatjuk, hogy az apa nagylelkűen, egyenesen örömmel teljesíti kéréseinket.

Isten jó — hogy vesz egy ember kenet az egyszerű igazságot néha keresztények is csak felszínesen mondogatják, de a tartalmába nem gondolnak bele. Boldog az az ember, aki Őbenne bízik. Ő aktívan cselekszi a jót az életünkben, figyel ránk, törődik velünk, fontosak hogy vesz egy ember kenet a számára — Pál azt írja az Efeszoszi levél 5.

A jó házasság egyik előfeltétele az egészséges önbecsülés. Aki önmagával nincs megbékélve, vagyis belül nyugtalan, zavart, labilis személyiség, az a társát sem tudja helyes módon építeni, segíteni, szeretni, hiszen a parancsolat szerint úgy kell szeretnünk felebarátunkat, mint önmagunkat. Az egyedülálló állapot önmagában is érték A hitben járó ember önmagában, egyedül is boldog tud lenni, mert van bűnbocsánata, örök élete, mert Megváltója benne él, mert kapcsolatban áll a Mindenható Istennel, mert Isten kibocsátotta Szellemét, és betöltötte őt, elpecsételte a teljes megváltás napjára.

Ezeket a tényeket soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert ezek ránk nézve változatlanul igazak, ha hogy vesz egy ember kenet is megtartjuk Isten beszédét, és napról napra az Úrral járunk.

User Top Links

Ezért a hitben járó ember hálás, és naponta kifejezi örömét, köszönetét Istennek azokért a hatalmas cselekedetekért, amelyekkel az ember sorsának ilyen értelmet adott. A hétköznapok nehézségei, fáradságos munkái közepette is van egy belső erőforrás, egy bővizű, mély kút, amely azért adatott, hogy merítsünk belőle magunk és mások számára. Van ezenkívül még hívő közösség, léteznek imacsoportok, szolgálati közösségek, és ott van maga a gyülekezet, ahol tovább lehet növekedni a hitben, testvéri módon hogy vesz egy ember kenet lehet a szellemi család nyújtotta élményeket, s emellett hasznosítani tudjuk képességeinket, tudásunkat Isten céljaira.

Isten mindig, minden helyzetben az áldás elvételét, megszerzését javasolja, az pedig a hit pozitív, derűs, bizakodó magatartásából ered. Hitet ugyanakkor az Igéből lehet szerezni, mégpedig aktív módon, az Ige megtartásával, cselekvésével. Az ideális egyedülálló állapot tehát szellemi területen és anyagi-fizikai vonatkozásban egyaránt aktív élet.

Ugyanis a hívő ember az újjászületés folytán személyes viszonyba lép Istennel — a Szentlélek által —, és ez egy szellemi módon megélt, nagyon konkrétan megtapasztalható társas kapcsolat, amely megszünteti a sok emberi nemzedék által előzőleg évezredeken át elszenvedett kínzó egyedüllétet, azt a bizonyos boldogtalan magányt, amelyben sokan átélték, hogy ténylegesen nincs hozzátartozójuk, hogy valóban senki sem törődik velük.

Akik Szentlélekben járnak, folyamatosan erőt tudnak meríteni hétköznapi komor hangulataik legyőzéséhez, boldogtalanságérzéseik megszüntetéséhez, felül tudnak emelkedni szorongásaikon persze, ami még jobb: meg is tudnak szabadulni tőlük — és külső körülményeiktől függetlenül élvezni tudják napjaikat. Van tehát egy szent szabadság, amely szellemi természetű, s amely által az embert már nem feltétlenül egy másik ember teszi boldoggá, mert az Isten által adott öröm, boldogság összehasonlíthatatlanul többet nyújt, mint bármely ember kedvessége, szeretete — s ez nem az emberi szeretet leértékelése.

Még házasok is elismerik ezt a tényt, ez nem fosztja meg a házasságot a maga értékétől. Ezért hangzik különösen disszonánsan minden panasz, zúgolódás, elégedetlen kesergés Szentlélekkel úgymond betöltött keresztények szájából — rossz napjai ugyan bárkinek lehetnek, de hosszan tartó kesernyés hogy vesz egy ember kenet maradni Istent ilyen szinten megismert embereknek nem indokolt.

Társválasztás

Sokszor érthetetlen az a konokul hitetlen életszemlélet és magatartás, amikor egyes, az Úr örömét gyakran átélt hívők folytonosan magányról és elhagyatottságról panaszkodnak, mialatt több száz, sőt több ezer társukkal együtt hallgatják Isten beszédét, együtt énekelnek társaikkal, és néha még együtt táncolnak is az Úr jelenlétében — ugyanakkor szinte csak rajtuk múlik, hogy mennyit beszéljenek a többiekkel, hol találkozzanak, imádkozzanak másokkal, vagy mely szolgálatokban vegyenek közösen részt… Néha a testi ember kényelmessége, passzivitása vagy gyámoltalansága fosztja meg a hívőket a közösségi élménytől.

A nyíltszívű, hálás, istenfélő életmódot folytató személyek általában mindig vonzóak embertársaik számára, míg az örökösen morgolódó, kritikus, elégedetlen és rosszhiszemű embereket a nagy többség jogosan kerüli. Jerry Savelle több bizonyságtételében elmondja, hogy az életében nagy változás következett be az után, hogy figyelni kezdte saját beszédét, és megpróbálta — olykor a felesége segítségével is — kigyomlálni a keserű, hitetlen megjegyzéseket belőle.

Az igazi cölibátusban élő személy pedig nem rá mért csapásként viseli el állapotát, hanem számára ez tökéletesen kielégítő, áldást jelentő helyzet, teljes élet, mivelhogy őt maradéktalanul betölti, elfoglalja és kiteljesíti szellemben megélt kapcsolata Istennel, s az Úr vezetésében járva elégedetten és egyúttal nagyon elfoglalt emberként tölti napjait.

Elérhetőség Betegek kenete A betegek kenetének kiszolgáltatását egyénileg lehet kérni a lelkipásztoroknál. A szentség kiszolgáltatására csoportos módon is sor kerül egyszer egy évben, melyre előre kell jelentkezni. Ennek idejét és módját hirdetéseinkben lehet majd olvasni, amikor éppen aktuális.

Olyan eredményes és gyümölcsöző módon tudja hogy vesz egy ember kenet Istent és embertársait szolgálni, aminek töredékét sem sikerülne megvalósítania házas emberként, szellemi tevékenysége, valamint szolgálata teljesen leköti minden figyelmét, és igénybe veszi összes meglévő energiáját — így az ilyen hívő számára ez a legjobb és legtesthezállóbb életforma, amely egyúttal a leghatékonyabb és legmobilisabb eszközzé teszi Isten szolgálatára.

Ugyanakkor sajnálatos tévedés előírni, intézményesíteni ezt az állapotot ezrek, tízezrek számára, mert a kegyelmi ajándék így nem működik, s ami Szellemtől adatik, azt törvény- és szabályrendszerbe foglalni büntetlenül nem lehet; mert mindez ugyan a Szentlélek vezetése szerint mérgező alkalmazás áldás tud lenni, mesterséges emberi akaratból viszont már nem más, mint nyűg, kolonc, rossz, keserves iga — és nem véletlen a kényszercölibátusban megnyomorított sok ezer ember erkölcsi bukása, csődje sem, főleg, ami napjainkban is tapasztalható a világ számos pontján zajló botrányok tanúsága szerint.

szurke fereg neve

A házasság nélküli élet az Úrban ugyanis olyan szintű — szellemi célokra való — koncentrálást tesz lehetővé, hogy a közösségi életben a gyülekezet hajtóerejévé, motorjává, a hit legeredményesebb harcosaivá válhatnak azok, akik felismerik ennek a szabadságnak az előnyeit természetesen minden elit-tudat nélkül. Imacsoportokban, evangelizációkban, zenei szolgálatban, de bármely területen — fizikai munkavégzésben is — kiemelkedően hatékonyak tudnak lenni a megszentelt életű, összeszedett, Isten munkájának céljaival azonosulni tudó, állandóan friss hogy vesz egy ember kenet duzzadó, tisztességes, szentségben járó fiatalok — fiúk és lányok egyaránt —, persze, ugyanakkor a korban már előrehaladottabb, imádkozó, szolgálatokban önzetlenül résztvevő nem családos emberek is felmérhetetlenül hasznos tevékenységet tudnak folytatni, és hatalmas áldást jelentenek környezetüknek és a tágabb értelemben vett hívő közösségnek.

Az egyedülállók szorgalma, céltudatossága szavakban kifejezhetetlen hasznot, értéket, előremozdító erőt kölcsönöz, nyújt a gyülekezetnek — de ha ugyanezek az emberek lusták, passzívak és testi vágyak rabjai, ugyanilyen mértékben válnak kerékkötőivé az előrehaladásnak: a többiek kínzóivá, idejük elrablóivá, örömük, Úrban való élményeik lelohasztóivá, megrontóivá lehetnek, és általánosságban a szellemi megrekedés kiváltóivá is válhatnak.

Egész nap kívánságtól gyötretik: az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát. Ez az igénytelen életvezetés egyenesen táptalaja a kísértéseknek, torz vágyaknak, tisztátalan, romlott kívánságoknak.

Jó néhány magyar ember ugyanis saját léha, gyümölcstelen üresjáratainak, azaz fecsegéseinek, értéktelen időpocsékolásainak, tehát munkakerülésének, élősködő mentalitásának az áldozata. Ezért nagyon lényeges feladat lenne hogy vesz egy ember kenet gyülekezetekben az ilyenféle hívők megrendszabályozása, szelíd, de határozott intéssel való rávezetése az aktív, értékteremtő szellemi életre, s az értelmes fizikai munkára is.

E tekintetben talán több férfinak kellene felülvizsgálnia időbeosztását, és összeszednie minden maradék erejét, hogy családalapításra alkalmas életvitelt alakítson ki magának — még kellő időben. A depressziós életmód elengedhetetlen tartozéka az elhanyagolt környezet, igénytelen lakáskörülmények és a lompos, ötlettelen ruházkodás — ilyen tekintetben sem árt senkinek, ha elszánja magát komoly, radikális reformokra, s ezután megfelelően hogy vesz egy ember kenet, ápolja külsejét, és tisztességes módon igyekszik kellemes, vonzó benyomást tenni másokra — ez nem képmutatás, hanem jó, nemes cél érdekében folytatott igyekezet!

A Biblia mindenképpen hangsúlyozza a tiszteletet keltő megjelenést, és nagyon is bátorítja a Szentlélek gyümölcseinek kedvesség, szívesség munkálását magunkban — s aki őszintén törekszik mindezekre a helyes és Istennek tetsző dolgokra, az kegyelmet is kap arra, hogy a jó változások tartósak legyenek, sőt új természetébe beleivódjanak, személyiségének részévé váljanak.