JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft JANUÁR 27. TARTALOM

Orvosi helminthológia és protozoológia

Az egészségügyi ágazatba tartozó fogtechnikus, fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, egészségügyi szakasszisztens hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztıszervi endoszkópos szakasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

a galandféreg osztály jellemzői megszabadulni a férgektől, beöntés nélkül

Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1.

orvosi helminthológia és protozoológia lek gyógyszerek a férgek számára

A szakképesítés OKJ-ben szereplı azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Egészségügyi szakasszisztens mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens 3. A képzés orvosi helminthológia és protozoológia feltételei 2.

 1. "Kelemen Géza" - Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső
 2. A paraziták teljes kezelése
 3. Шут, однако, должен был знать все куда лучше, но действовал он совершенно безответственным образом.

Szakmai elıképzettség - Általános laboratóriumi asszisztens, vagy - vegyésztechnikus, ha a szakképesítésnek megfelelı munkakörben dolgozik, vagy - gyógyszertári asszisztens, ha a szakképesítésnek megfelelı munkakörben dolgozik. Elıírt szakmai gyakorlat - Általános laboratóriumi asszisztens szakmai elıképzettség esetén 2 éves, vegyésztechnikus vagy gyógyszertári asszisztens szakképesítés esetén 3 éves mikrobiológiai szakmai elıgyakorlat.

Posts navigation

Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni. A szakmai alapképzés idıtartama: - 2.

Tipos de protozoos

A szakképzés egyéb adatai 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések OKJ azonosító száma FEOR száma megnevezése Egészségügyi szakasszisztens: - citológiai szakasszisztens - elektronmikroszkópos szakasszisztens - hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens - humángenetikai szakasszisztens - klinikai laboratóriumi szakasszisztens - pulmonológus - allergológus szakasszisztens - transzfuziológiai szakasszisztens 5.

 • Az aszcaris és fonálférgek hasonlóságai és különbségei
 • Skip to content illetve a nem saját struktúrákat, mint amilyenek a baktériumok és paraziták, elpusztítja.
 • A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1.
 • Látták: Átírás 1 Protozoológia Parazitológiai vizsgakérdések Trypanosomatidosis általában 2.
 • Klinikai tünetek
 • A paraziták szerkezetének tanulmányozása

A munkaterület rövid, jellemzı leírása - A mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens tevékenységi körébe a kórházak, klinikák, rendelıintézetek, tudományos intézetek és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat laboratóriumaiban folyó diagnosztikus célú mikrobiológiai vizsgálatok önálló végzése és értékelése tartozik. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz szorosan orvosi helminthológia és protozoológia szakmai követelmények: 3 a bakteriológiai diagnosztikai munka végzése, b szívféreg elleni rágótabletta diagnosztikai munka végzése, c vírusdiagnosztikai munka végzése, d mikológiai diagnosztikai munka végzése, e immunológiai-szerológiai diagnosztikai munka végzése, f számítástechnika alkalmazása.

A mikrobiológiai laboratóriumi orvosi helminthológia és protozoológia legyen képes - a szakmai, etikai és jogi normákat betartani, - munkacsoportban dolgozni, - a giardia hond bestrijden szakszerően, etikusan kommunikálni, - alkalmazni a laboratóriumi munkára érvényes minıségbiztosítási elveket, - a legfontosabb fizikai, kémiai alapfogalmakat, általános laboratóriumi mőveleteket, - élettani, kórélettani orvosi helminthológia és protozoológia biokémiai ismereteket alkalmazni, - gyakorlati tevékenysége során maximális biztonsággal, a fertıtlenítési, valamint munkavédelmi szabályok betartásával végezni munkáját, - a veszélyes hulladékokat szakszerően kezelni, győjteni.

A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei - Szakmai elıképzettséget igazoló okiratok.

orvosi helminthológia és protozoológia macskák toxoplazmózis hordozói

Két évnél régebbi gyakorlati igazolás nem tekinthetı érvényesnek. A köztes vizsga írásbeli vizsga formájában történik az alábbi tantárgy követelményei és tananyagtartalmából: - immunológia-szerológia.

Orvosi mikrobiológia

OM rendelet A hivatkozott rendelet A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészbıl áll. Az írásbeli vizsgarészén a vizsgázó tudását kognitív ismereteita szóbeli orvosi helminthológia és protozoológia integrált ismereteit, míg a gyakorlati vizsgarészen képességeit, elsajátított kompetenciáit méri a vizsgabizottság Írásbeli vizsgarész Az írásbeli vizsga tételeit az egészségügyi miniszter határozza meg.

Az írásbeli vizsgán a vizsgázók nyílt és zártrendszerő feladatlapot oldanak meg, melynek az értékelését az Egészségügyi Minisztérium által kiadott egységes megoldó kulcs alapján kell végezni.

orvosi helminthológia és protozoológia

Az írásbeli vizsga feladatai felölelik a teljes tananyagot, a IV. A feladatok megoldására perc áll a vizsgázók rendelkezésére Gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsgafeladatokat a szakmai vizsgát szervezı intézmény állítja össze a szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján és a szakmai vizsga elnöke hagyja jóvá.

 • Parazitológiai vizsgakérdések PDF Ingyenes letöltés
 • "Pécs" - Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső

A gyakorlati vizsga helyét a szakmai orvosi helminthológia és protozoológia szervezı intézmény jelöli ki. A gyakorlati vizsgarész olyan munkaterületen klinikai demonstrációs egységben szervezhetı meg, ahol a képzés lényegi tartalmának megfelelı feladatcsoportok elláthatóak.

orvosi helminthológia és protozoológia

A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétıl. A gyakorlati vizsga két részbıl áll: a Megelızı vizsgafeladat 20 munkanapon keresztül tartó, értékelt szakmai feladatok elvégzése.

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy a szakmai követelményeknek a gyakorlatban megfelel-e.

Dr. Vörös Sándor

A vizsgázó vizsgafeladatait két megbízott szakember megfigyelése mellett végzi. A gyakorlati vizsgán a vizsgázó problémamegoldó, szenzoros és verbális kommunikatív, együttmőködési, empátiás és logikai képességeit értékeli a bizottság Szóbeli vizsgarész A szóbeli tételsor a miniszter által orvosi helminthológia és protozoológia tantárgyak integrált tételei, amelyet a kiadott tételsorösszesítı tartalmaz. Részletes bakteriológia: - a baktériumok osztályozása és elnevezése, - az orvosi szempontból jelentıs aerob Gram-pozitív baktériumok kóroki szerepe és laboratóriumi diagnosztikája, - az orvosi szempontból jelentıs aerob Gram-negatív baktériumok kóroki szerepe és laboratóriumi diagnosztikája, - anaerob baktériumok kóroki szerepe és laboratóriumi diagnosztikája, - a Mycoplasmatales, Chlamydiales és Rickettsiales rend legfontosabb tagjainak laboratóriumi diagnosztikája, - az emberi test normál baktérium flórája, - az egyes fertızések mikrobiológiai diagnosztikai orvosi helminthológia és protozoológia.

Részletes protozoológia: - bélben és szövetekben élısködı amoebák laboratóriumi diagnosztikája, - bélben, húgyutakban, vérben és szövetekben élısködı flagellák laboratóriumi diagnosztikája, - vérben, szövetekben, bélben élısködı sporozoonok laboratóriumi diagnosztikája. Részletes helminthológia; - bélben, szövetekben élısködı nematodák laboratóriumi diagnosztikája, - vékonybélben élısködı galandférgek laboratóriumi diagnosztikája, - szöveti larvalis cestodeák laboratóriumi diagnosztikája, - máj- bél- tüdı- vérmételyek laboratóriumi diagnosztikája.

Mikrobiológia, immunológia, parazitológia (kézirat) | bookline

A szóbeli vizsgán a vizsgázó verbális kommunikatív, kombinatív és integráló képességeit méri a bizottság. A szakmai vizsga értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai gyakorlatból és szakmai elméletbıl kap osztályzatot. Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen ig terjedı osztályzattal kell minısíteni.

A klinikai mikrobiológia fogalma 2.

A gyakorlati vizsga osztályzatát megelızı vizsgafeladat ok ra és a vizsgabizottság elıtt végrehajtott feladat ok ra kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani. Megfigyelési és értékelési szempontok: - orvosi helminthológia és protozoológia, - tevékenység kivitelezése, - ismeretek alkalmazása, - orvosi helminthológia és protozoológia való munkavégzés képessége, - dokumentációs tevékenység, - a munkaeszköz megválasztása, elıkészítésük módja és szakszerő használatuk, - megjelenés, viselkedés Elégtelen a vizsgázó gyakorlati vizsgája, ha - a követelményeknek csak nagy hiányossággal képes eleget tenni, - elméleti ismereteit a gyakorlatban nem képes alkalmazni, - önálló tevékenységre nem képes, - vizsgafeladatát irányítás mellett sem képes szakszerően kivitelezni, - a munkavédelmi szabályokat vizsgázáskor nem tartja be.

Bármelyik gyakorlati vizsgarész érdemjegye elégtelen, a gyakorlati vizsga végsı osztályzata elégtelen.

A szóbeli vizsgát egyetlen ig terjedı osztályzattal kell minısíteni. A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: - az írásbeli és a szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani. OM rendelet alapján adható.

szerves paraziták

EüM rendeletben közzétett intézmények jogosultak a szakmai vizsga szervezésére.